ETIČNI IN NEETIČNI POSTOPKI ZDRAVLJENJA NEPLODNOSTI

 

NAPRO ZDRAVLJENJE neplodnosti deluje po načelu odstranjevanja vzrokov neplodnosti. Je etična metoda zdravljenja neplodnosti. V primerjavi z umetno oploditvijo daje boljše rezultate, prav tako je manj spontanih splavov pri tej metodi. Spočetje poteka po naravni poti.

 Več informacij o NaPro metodi zdravljenja neplodnosti najdete na tej strani http://www.fertilitycare.si/neplodnost/napro.html

 

 

Pari, ki se soočajo z neplodnostjo, se pogosto zatekajo k postopkom oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Ob tem se premalo zavedajo etičnih dilem, ki se pojavljajo ob teh postopkih.

 

Embrio oz. zarodek je popolnoma novo človeško bitje v zelo zgodnji fazi razvoja. Je rezultat združenja semenčice in jajčeca. Kaj se pa dogaja z zarodki v postopkih OBMP, pa si lahko preberete spodaj.

Preden podamo etične razloge proti umetni oploditvi, želimo najprej prikazati vse postopke, ki se nanašajo na oploditev z biomedicinsko pomočjo.

 

UMETNA OPLODITEV je lahko:

 • Homologna (obe spolni celici pripadata istemu paru)

 • Heterologna (vsaj ena izmed spolnih celic pripada donatorju)

 

OBMP  se dogaja:

 • V telesu (homologna umetna inseminacija – IUI – do oploditve pride znotraj ženskega telesa)

 • Zunaj telesa (IVF – do oploditve pride v epruveti)

 

VRSTE POSTOPKOV OBMP (oploditve z biomedicinsko pomočjo):

 • IUI (inseminacija oz. homologna umetna osemenitev)

Je ambulantni postopek, ko vnesejo seme v maternico. Je znotraj telesna umetna osemenitev.

 • IVF (»in vitro fertilizacija«)

Je izventelesna umetna oploditev – v laboratoriju (v epruveti).

 • ICSI (»intracytoplasmic sperm injection«)

Je vnos izbrane semenčice neposredno v izbrano jajčece. Je prav tako izventelesna umetna oploditev – v laboratoriju.

 

Zakaj so postopki OBMP  neetični postopki zdravljenja neplodnosti?

 

 • Pri umetni oploditvi se spolnost loči od posredovanja življenja.

 • Pri OBMP so otroci sad tehnoloških postopkov.

 • V laboratoriju naredijo več zarodkov – človeških življenj – ki jih nato zmrznejo, kasneje pa uničijo ali na njih delajo raziskave. Vse to kaže na nespoštovanje zarodkov – človeških življenj.

 • Hormonska stimulacija, katere je deležna ženska, ki je v postopku OBMP, je za žensko telo izredno obremenjujoča in naporna. Prav tako povzroča tveganje za žensko, saj je-ta lahko dobi sindrom hiperstimulacijo jajčnikov oz. pride do zapletov iz postopka, ko odvzamejo jajčece.

 • V postopkih OBMP sta mož in žena popredmetena le kot posredovalca biološkega materiala.

 • »Kvaliteta« otrok je odvisna od strokovnjakov.

 • Selektivni splavi v postopkih OBMP.

 • IVF je oblika evgenike.

 

Več vzrokov si lahko preberete tukaj: http://24kul.si/10-stvari-ki-jih-morate-vedeti-o-umetni-oploditvi

 

Kljub temu, če so se zakonci kdaj odločili za umetno oploditev, jih ne obsojajmo, saj so morda to naredili iz nevednosti, ranjenosti ali ker so v danem trenutku mislili, da je tako prav. Prav tako so otroci, ki so rojeni iz umetne oploditve, enakovredni drugim otrokom in dar.

 

 

Stališče katoliške Cerkve do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, lahko najdete v teh besedilih (so temeljna katoliška besedila na temo zdravljenja neplodnosti):

 

 • Kongregacija za verski nauk:

Navodilo o daru življenja – »DONUM VITAE« (1987)

 

 • Janez Pavel II:

Evangelij življenja – »EVANGELIUM VITAE« (1995)

 

 • Kongregacija za nauk vere:

Navodilo o dostojanstvu človeka glede bioetičnih vprašanj – »DIGNITAS PERSONAE« (2009)