V svetem pismu je kar nekaj neplodnih parov:

  • Lk 1, 5-25 Elizabeta in Zaharija

  • 1 Mz 18, 1-15 Abraham in Sara

  • 1 Sam 1, 1-28 Ana in Elkana

  • 1 Mz 25, 19-34 Izak in Rebeka

Bog je ravno preko neplodnih parov vodil in peljal zgodovino odrešenja. Ni jih pustil samih.

 

Besede iz svetega pisma:

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vas bom poživil.

Mt 11, 28

Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.

Jn 14, 27

 

Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu.

Rim 4, 20

 

Upaj vanj vsekdar, o ljudstvo, pred njim izlivajte svoja srca.

Ps 62, 9

 

Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod; načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje.

Jer 29, 11

 

Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

1 Kor 13, 13

 

Da, Gospod bo potolažil hčer sionsko, potolažil bo vse njene razvaline.

Iz 51, 3

 

Ne zapusti me, o Gospod, moj Bog, ne bodi daleč od mene! Hiti mi na pomoč, moj Gospod, moja rešitev!

Ps 38, 22-23

 

Okrepite se in opogumite si srce vsi, ki upate v Gospoda.

Ps 31, 25

 

Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in v njegovi mogočnosti.

Ef 6, 10

 

Da, glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel.

Iz 65, 17